شنبه 8 بهمن 1401 _ 06 رجب 1444 _ 28 ژانویه 2023
فارسی | English
 پیوند ها
 
 مجلات و نشریات
 
  امروز
شنبه
بهمن 1401
8
قمری:06 رجب 1444

میلادی:28 ژانویه 2023
 
 چرخش 3 مطلب - معاونت پژوهشی

برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت مالی و حسابرسی در مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت مالی و حسابرسی در مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اردیبهشت ماه 1401

برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت مالی و حسابرسی در مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اردیبهشت ماه 1401 مرکز رشد و فناوری دانشگاه مدنی آذربایجان کارگاه تخصصی (مدیریت مالی و حسابرسی) مورخ 29 اردیبهشت ساعت 16 در سالن پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار خواهد کرد .
يکشنبه 18 ارديبهشت 1401

برگزاری دوره بازاریابی، فروش و تجاری سازی در مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزاری دوره بازاریابی، فروش و تجاری سازی با همکاری پارک علم و فناوری بهمن ماه 1400

برگزاری دوره بازاریابی، فروش و تجاری سازی با همکاری پارک علم و فناوری بهمن ماه 1400 سمینار دوره بازایابی با حضور دکتر جنتی از پارک علم فناوری استان آذربایجان شرقی به صورت حضوری در مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار گردید.
سه شنبه 12 بهمن 1400

برگزاری جشنواره رویش در مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

جشنواره رویش سال 1400 از ایده تا ثروت

جشنواره رویش سال 1400 از ایده تا ثروت جشنواره رویش با حضور داوران به صورت غیرحضوری برگزار گردید و برگزیده های جشنواره مشخص شدند.
سه شنبه 12 بهمن 1400

بیستمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه

طرح‌های پذیرش شده جهت استقرار در بیستمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه

طرح‌های پذیرش شده جهت استقرار در بیستمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه برگزاری جلسه به صورت حضوری با رعایت کامل تمام پروتکل های بهداشتی
دوشنبه 12 مهر 1400

نوزدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه

طرح‌های پذیرش شده جهت استقرار در نوزدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه

طرح‌های پذیرش شده جهت استقرار در نوزدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه برگزاری جلسه به صورت حضوری با رعایت کامل تمام پروتکل های بهداشتی
دوشنبه 12 مهر 1400

برگزاری وبینار آموزشی

وبینار آموزشی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت‌های دانش بنیان

وبینار آموزشی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت‌های دانش بنیان برگزاری جلسه به صورت غیرحضوری در قالب وبینار آموزشی
چهارشنبه 9 تير 1400

هجدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه

طرح‌های پذیرش شده جهت استقرار در هجدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه

طرح‌های پذیرش شده جهت استقرار در هجدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه برگزاری جلسه به صورت حضوری با رعایت کامل تمام پروتکل های بهداشتی
چهارشنبه 5 خرداد 1400

هفدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه

طرح‌های پذیرش شده جهت استقرار در هفدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه

طرح‌های پذیرش شده جهت استقرار در هفدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه برگزاری جلسه به صورت حضوری با رعایت کامل تمام پروتکل های بهداشتی
چهارشنبه 5 خرداد 1400

شانزدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه

طرح‌های پذیرش شده جهت استقرار در شانزدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه

طرح‌های پذیرش شده جهت استقرار در شانزدهمین جلسه‌ی شورای مرکز رشد دانشگاه برگزاری جلسه به صورت حضوری با رعایت کامل تمام پروتکل های بهداشتی
چهارشنبه 5 خرداد 1400

برگزاری کارگاه اموزشی

کارگاه امورشی ارتباط با سازمان صنایع و معادن

کارگاه امورشی ارتباط با سازمان صنایع و معادن جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری با حضور اقای دکتر نگهبان در اتاق سمینار مرکز رشد دانشگاه برگزار شد.
دوشنبه 4 اسفند 1399