شنبه 8 بهمن 1401 _ 06 رجب 1444 _ 28 ژانویه 2023
فارسی | English
  تماس با ما

ایمیل مرکز رشد دانشگاه:roshd@azaruniv.ac.ir

شماره تلفن و دورنگار:34428804-041

 
آدرس پستی:تبریز-میدان جهاد(نصف راه)،خیابان ورزش،پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،مرکز رشد
کدپستی 43954-51838