شنبه 26 آبان 1397 _ 09 ربيع الأول 1440 _ 17 نوامبر 2018
فارسی | English
  تماس با ما

ایمیل مرکز رشد دانشگاه:roshd@azaruniv.ac.ir

شماره تلفن و دورنگار:34428804-041

 
آدرس پستی:تبریز-میدان جهاد(نصف راه)،خیابان ورزش،پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،مرکز رشد،کدپستی 43954-51838